Hướng dẫn Tạo Hiệu ứng màu nước dễ dàng Trong PhotoshopPeeKay Pham : Luôn chia sẻ kiến thức bổ ích và thú vị
Nhớ Like Và Share Vì Kiến Thức Cần Được Chia Sẻ
Học là một niềm tin, chia sẻ là một đức tính! Thích học hỏi, thích chia sẻ. 
Hãy chú ý đến 【Hướng dẫn PS, Miễn phí
Trong video hướng dẫn này, chúng ta sẽ thấy cách tạo hiệu ứng màu nước thú vị và dễ dàng bằng cách sử dụng layer mask và cọ vẽ màu nước trong Adobe Photoshop.

Hiệu ứng màu nước dễ dàng - Hướng dẫn Photoshop

Hiệu ứng màu nước dễ dàng - Hướng dẫn Photoshop
No comments