Cách Thêm ánh sáng đèn và nâng sáng ảnh trong photoshop

PeeKay Pham : Luôn chia sẻ kiến thức bổ ích và thú vị
Nhớ Like Và Share Vì Kiến Thức Cần Được Chia Sẻ
Học là một niềm tin, chia sẻ là một đức tính! Thích học hỏi, thích chia sẻ. 
Hãy chú ý đến 【Hướng dẫn PS, Học miễn phí
Trong Hướng dẫn bên dưới tôi sẽ chỉ cách làm thế nào thêm 1 ánh sáng đèn neon vào tấm hình và nâng sáng toàn diện bức ảnh cho đúng sáng!
 đầu tiên chúng ta có 1 tấm ảnh khá tối
kéo tấm hình vào pts, có 1 bóng đèn bị tắt không được cháy sáng
tôi dùng công cụ Polygonal Lasstool chọn vùng bóng đèn
...xem video hướng dẫn cụ thể bên dưới nhé!

No comments