BỘ ẢNH HOÀNG HÔN NẮNG CHIỀU ĐẸP CÔ MẪU CỰC XINH

PeeKay Pham : Luôn chia sẻ kiến thức bổ ích và thú vị
Nhớ Like Và Share Vì Kiến Thức Cần Được Chia Sẻ

 • ƒ/2.8 • 67.0 mm
 • 1/800 • 100
 • ƒ/2.8 • 24.0 mm
 • 1/1250 • 100 • ƒ/2.8


 • 70.0 mm
 • 1/400


 • 100
 • No comments