Frischluft Lenscare 1.45 cho Photoshop phiên bản đầy đủ PLUGIN PTS


PeeKay Pham : Luôn chia sẻ kiến thức bổ ích và thú vị
Nhớ Like Và Share Vì Kiến Thức Cần Được Chia Sẻ

FRISCHLUFT LENSCARE LÀ MỘT PLUGIN CHO PHOTOSHOP ĐỂ LÀM CHO MÁY ẢNH THỰC SỰ MỜ ĐI CÓ THỂ.

Các plugin của Lenscare di chuyển chiều sâu của trường và ra khỏi việc tạo tiêu điểm để xử lý sau. Đó là lợi thế lớn là nó tiết kiệm rất nhiều thời gian và cung cấp sự linh hoạt hơn, nơi thường có một thiếu các giải pháp cho máy ảnh thực sự làm mờ.
NẾU BẠN CẦN GIÚP CƠ BẢN. NHỚ LIKE VÀ SHARE CHO MỌI NGƯỜI CÙNG DÙNG NHÉ!

No comments