3D LUT BẢNG BIỂU. ỨNG DỤNG Trong Photoshop

PeeKay Pham : Luôn chia sẻ kiến thức bổ ích và thú vị
Nhớ Like Và Share vì kiến thức cần được chia sẻ
 Trong video hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét cách làm 

việc với lớp điều chỉnh "Tìm kiếm màu". Cách tải và cách sử 

dụng các bảng LUT 3D và các cấu hình Liên kết thiết bị.


    Để bạn có thể, bằng thao tác đơn giản, không tốn nhiều 
thời gian, hãy biến đổi ảnh công việc của bạn một cách 
tuyệt vờiNo comments