15. Giới thiệu về Gradient Map Adjustment Layer trong Photoshop

PeeKay Pham : Luôn chia sẻ kiến thức bổ ích và thú vị
Nhớ Like Và Share vì kiến thức cần được chia sẻ


Lớp điều chỉnh Gradient Map trong Photoshop là một công cụ sáng tạo thú vị cho phép bạn ánh xạ các màu khác nhau với các tông màu khác nhau trong bức ảnh. Các màu sắc được sử dụng được đặt trong một gradient với một đầu của gradient đại diện cho bóng tones và một cho ánh sáng nổi bật.
Photoshop đi kèm với một loạt các gradient được cài tải trước và có thể bạn sẽ nhận ra những điều này nếu bạn đã từng sử dụng công cụ Gradient, nhưng bạn cũng có thể tạo các gradient của riêng bạn để đạt được kết quả cụ thể mà bạn đang nhắm tới. Một ví dụ điển hình và phổ biến là chia tách tông màu cho một hình ảnh, trong đó các màu khác nhau được áp dụng cho bóng tối và điểm nổi bật của ảnh.

Làm thế nào để Bạn Thêm một Gradient Map Adjustment Layer?


Có một vài cách để thêm một lớp bản đồ gradient. Trước tiên, vào Layer> New Adjustment Layer> Gradient Map và đặt tên cho layer nếu muốn. Tùy chọn thứ hai, nếu Adjustment palette đã được mở, là nhấp vào biểu tượng gradient, thứ tư từ trái vào hàng dưới cùng.

Kiểm soát nào có sẵn?

Với một lớp bản đồ gradient đã được thêm vào, bạn sẽ thấy rằng gradient đen trắng mặc định đã chuyển ảnh sang màu đơn sắc. Nhìn vào bảng màu, bạn có thể thấy rằng có vài điều khiển trong chế độ xem này. Một trong những đầu là một biểu diễn trực quan của gradient với một nút mũi tên xuống bên phải của nó. Dưới đây là hai hộp kiểm tra, một cho run lên và một để đảo ngược. Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn tất cả những điều này như tôi mô tả bằng cách sử dụng Gradient Map adjustment layer.

Làm thế nào để áp dụng một Gradient Preset?

Sử dụng các cài đặt trước dễ dàng như cách nhấp vào nút mũi tên xuống bằng đồ thị gradient hay nhấn vào cái bản màu dài trên mũi tên và sau đó chỉ cần nhấp vào một trong các gradient từ danh sách các biểu tượng gradient. Khi bạn hài lòng với độ dốc đã chọn, chỉ cần nhấp vào bất kỳ vị trí nào trên bảng gradient để đóng nó.

Hộp kiểm ngược làm gì?

Không ngạc nhiên khi bạn nhấn vào hộp kiểm Ngược lại, gradient được đảo ngược với màu bóng được chuyển đến kết thúc nổi bật và ngược lại.

Hộp kiểm Dither làm gì?


Dither được thiết kế để thêm tiếng ồn ngẫu nhiên vào một gradient để chống lại khả năng dải giữa các sắc thái khác nhau.

Hiệu quả là rất tinh tế, như bạn có thể nhìn thấy từ các ảnh chụp màn hình. Ngay cả khi đóng trong zoom, bạn sẽ phải vật lộn để thấy sự khác biệt.

Làm thế nào để Bạn Thực hiện Gradients riêng của bạn?


Nếu bạn muốn tạo các gradient của riêng bạn, chỉ cần nhấp vào dãi gradient đồ họa để mở Gradient Editor. Bây giờ chọn một gradient từ danh sách để sử dụng làm cơ sở cho gradient mới của bạn.
Để thay đổi màu của một trong các điểm dừng, nhấp đúp chuột vào một trong các biểu tượng trượt bên dưới gradient và sau đó chọn một màu mới cho điểm dừng đó. Bạn có thể làm tương tự cho điểm dừng ở đầu kia của gradient và bạn sẽ thấy hai màu kết hợp trên hình ảnh chính của bạn như thế nào.

Nếu bạn muốn tăng một lượng màu trong mối quan hệ kia, hãy nhấp và kéo vào tay cầm phác thảo màu đen nhỏ nằm giữa hai điểm dừng và kéo nó về phía màu khác.
Bạn có thể dễ dàng thêm một màu mới cho gradient của bạn bằng cách nhấp vào bất cứ nơi nào bên dưới dãi gradient, nhưng từ bất kỳ điểm dừng hiện có. Bạn sẽ thấy một điểm dừng màu mới được thêm vào và bạn có thể thay đổi màu sắc của nó theo cách giống như trước. Nếu bạn muốn sự chuyển tiếp giữa các màu sẽ không trơn, chỉ cần bấm vào điều khiển Smoothness và giảm giá trị của thiết lập.

Nếu bạn muốn xóa một điểm dừng khỏi gradient, chỉ cần nhấp và kéo nó xuống và nó sẽ bị xóa.

Phần kết luận


Lớp điều chỉnh Bản đồ Gradient là một công cụ tuyệt vời cho bạn cảm giác hơi nghệ thuật và muốn sáng tạo với ảnh của mình.

No comments