Hướng dẫn Hiệu ứng phơi sáng màu đôi trong photoshop

PeeKay Pham : Luôn chia sẻ kiến thức bổ ích và thú vị
Nhớ Like Và Share Vì Kiến Thức Cần Được Chia Sẻ
Học là một niềm tin, chia sẻ là một đức tính! Thích học hỏi, thích chia sẻ. 
Hãy chú ý đến 【Hướng dẫn PS, Miễn phí
Trong Hướng dẫn này, chúng tôi sẽ xem cách tạo hiệu ứng phơi sáng Double Color thú vị bằng cách sử dụng các kênh RGB trong Adobe Photoshop.
Trong Hướng dẫn này, chúng tôi sẽ xem cách tạo hiệu ứng phơi sáng Double Color thú vị bằng cách sử dụng các kênh RGB trong Adobe Photoshop .


 
Hiệu ứng phơi sáng màu đôi - Hướng dẫn Photoshop
- LƯU Ý: Ảnh stock được cung cấp trong hướng dẫn này chỉ được sử dụng cho hướng dẫn này, vì vậy trong trường hợp bạn muốn sử dụng, bạn cần đọc các quy tắc từ chủ sở hữu của ảnh này để sử dụng nó:FaeStock

No comments