Action Halftone miễn phí - Tiện ích Photoshop


PeeKay Pham : Luôn chia sẻ kiến thức bổ ích và thú vị
Nhớ Like Và Share Vì Kiến Thức Cần Được Chia Sẻ
Học là một niềm tin, chia sẻ là một đức tính! Thích học hỏi, thích chia sẻ. 
Hãy chú ý đến 【Hướng dẫn PS, Miễn phí

Một bộ miễn phí gồm 3 Halftone PS Action (nhỏ, vừa, lớn). Hành động này sẽ hoạt động với mọi ảnh bạn sử dụng. Dễ sử dụng, tất cả những gì bạn cần làm là, Mở một bức ảnh trong Adobe Photoshop. Tải hành động này vào Photoshop. Chọn một trong 3 hành động tách đôi và nhấp vào nút Chơi trò chơi. THƯỞNG THỨC
➤ Làm thế nào Để tải & Sử dụng Actions Trong Photoshop:

Với chương trình Photoshop của bạn mở: Double Click vào "DR-DesignResources Halftone .atn" 
- Bây giờ từ thanh menu trong Photoshop chọn Window> Actions 
- Trong Actions palette, Bạn sẽ thấy tập tin "dR-DesignResource Halftone" trong đó. 

Để sử dụng tệp "dR-DesignResource Halftone.atn": 
- Khi mở Pallet hành động, nhấp vào mũi tên ở bên trái của thư mục "dR-DesignResource Halftone" để mở tệp. Có 21 hành động có sẵn. 
- Chỉ cần chọn một trong số chúng và nhấp vào mũi tên Play ở cuối bảng Hành động để bắt đầu Hành động....
 
 
Bản xem trước của ảnh thứ 1 được áp dụng với hiệu ứng hành động bán tự do miễn phí
 
Bản xem trước của hình ảnh thứ 2 được áp dụng với hiệu ứng hành động bán tự do miễn phí
No comments