16 Hiệu ứng Spotify Duotone miễn phí - Tiện ích Photoshop


PeeKay Pham : Luôn chia sẻ kiến thức bổ ích và thú vị
Nhớ Like Và Share Vì Kiến Thức Cần Được Chia Sẻ
Học là một niềm tin, chia sẻ là một đức tính! Thích học hỏi, thích chia sẻ. 
Hãy chú ý đến 【Hướng dẫn PS, Miễn phí

Một bộ miễn phí 16 hành động hiệu ứng PS Spotify Duotone . Hành động này sẽ hoạt động với mọi ảnh bạn sử dụng. Dễ sử dụng, tất cả những gì bạn cần làm là Mở một bức ảnh trong Adobe Photoshop. Tải hành động này vào Photoshop. Chọn một trong 16 hành động duotone và nhấp vào nút trò chơi của người chơi. THƯỞNG THỨC
➤ Làm thế nào Để tải & Sử dụng Actions Trong Photoshop:

Với chương trình Photoshop của bạn mở: Double Click vào "16 Duotone Spotify Effect - DR-designresources.atn" 
- Bây giờ từ thanh menu trong Photoshop chọn Window> Actions 
- Trong Actions palette, Bạn sẽ thấy tệp "Duotone Spotify Effect - dR-designresource" ở đó. 

Để sử dụng tệp "16 Duotone Spotify - dR-designresource.atn": 
- Khi mở Pallet hành động, nhấp vào mũi tên ở bên trái của thư mục "Duotone Spotify - dR-designresource" để mở nó. Có 16 hành động có sẵn. 
- Chỉ cần chọn một trong số chúng và nhấp vào mũi tên Play ở cuối bảng Hành động để bắt đầu Hành động.
 
Một hình ảnh xem trước ở định dạng GIF cho thấy hiệu ứng duotonees.
 
Một hình ảnh xem trước ở định dạng GIF cho thấy hiệu ứng duotonees.
No comments