HƯỚNG DẪN TÙY CHỌN VÀ XÁC ĐỊNH LỚP LAYER

PeeKay Pham : Luôn chia sẻ kiến thức bổ ích và thú vị
Nhớ Like Và Share vì kiến thức cần được chia sẻ

Nếu bạn đang  ảnh ghép của mình thì bạn sẽ quen với vấn đề này: tên lớp có ý nghĩa thường bị bỏ qua trong quá trình sáng tạo. Điều này có thể dẫn đến tên lớp như "Lớp 4" và "Lớp 5 Bản sao 2", điều này không hữu ích khi bạn cần nhanh chóng xác định nội dung của một lớp.
Photoshop cung cấp một số giải pháp cho sự lười biếng của tôi. Ví dụ: bạn có thể nhấp vào phần tử bạn muốn chọn bằng cách sử dụng công cụ "Di chuyển" và giữ phím chuột phải; bạn sẽ thấy nội dung của lớp bên dưới công cụ. Photoshop sẽ hiển thị một danh sách trong một trình đơn thả xuống, từ đó bạn có thể dễ dàng chọn các yếu tố mong muốn.
Nhấp chuột phải bằng công cụ Move
Nhấp chuột phải bằng công cụ Move
Control/Command + left-click với công cụ Move được chọn, và trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ chọn layer tương ứng của phần tử mà chuột của bạn đã qua (trừ khi Photoshop không thể phân biệt giữa nhiều lớp).
Bạn cũng có thể Control/Command + left-clicktrên biểu tượng thu nhỏ của một lớp để chọn nội dung của lớp đó. Những con kiến ​​diễu hành sẽ cho bạn thấy cái gì ở trên lớp đó và nó ở đâu.
Một tùy chọn khác là kích vào biểu tượng Options của Layer Palette ở góc trên cùng bên phải và chọn "Layers Palette Options". Từ đây bạn có thể điều chỉnh kích thước của bản xem trước thu nhỏ của lớp và tập trung nội dung của thu nhỏ vào các giới hạn của lớp, nên cắt giảm phỏng đoán trong tương lai khi nói đến nội dung lớp.

tấm
Tùy chọn Palette Layers

No comments