Hướng Dẫn tạo hiệu ứng Giọt nước đầy màu sắc

PeeKay Pham : Luôn chia sẻ kiến thức bổ ích và thú vị
Nhớ Like Và Share vì kiến thức cần được chia sẻ


Những bức ảnh chụp macro của giọt nước rất hấp dẫn,
 và hình dạng có thể được tăng thêm với màu sắc độc đáo.

 bạn nhấp vào Layer → Layer Style → Gradient Overlay hoặc nhấp đúp vào layer bên cạnh đừng bấm vào chữ nó sẽ hiện ô đổi tên nó.
Những bức ảnh chụp macro của giọt nước rất hấp dẫn, và hình dạng có thể được tăng thêm với màu sắc kín đáo. Bạn có thể điều trị bề mặt nhạt với một gradient tuyến tính từ #772222(RGB 119, 34, 34) đến #3333bb(RGB 51, 51, 187). Nếu ảnh nằm trên lớp của riêng mình, nhấp vào Layer → Layer Style → Gradient Overlay hoặc nhấp đúp vào layer bên cạnh tên nó.Kiểu Layer: Gradient Overlay

Đặt chế độ hòa trộn thành color, độ mờ đục opacity xuống 50%, độ dốc tới "Nền trước thành màu nền" và góc tới 90%. Gradient sẽ được lưu dưới dạng lớp, do đó bạn có thể quay lại bất cứ lúc nào để điều chỉnh các giá trị. Nhấp đúp vào layer style sẽ mở ra cửa sổ hộp thoại một lần nữa.

Xem những giọt đầy màu sắc với màu sắc tối ưu.

No comments