Hướng Dẫn Mô phỏng hình ảnh hồng ngoại bằng PTS

PeeKay Pham : Luôn chia sẻ kiến thức bổ ích và thú vị
Nhớ Like Và Share vì kiến thức cần được chia sẻ

Đầu Tiên mở ảnh trong Camera Raw; Hay bạn có thể thực hiện việc này bằng Bridge, sử dụng phím chuột phải và nhấp vào "Open in Camera Raw" hoặc trực tiếp trong Photoshop, bằng cách chọn File → Open as Smart Object. Áp dụng các điều chỉnh cơ bản để tối ưu hóa hình ảnh của bạn (ví dụ như với các trang trình bày "Phục hồi" và "điều chĩnh ánh sáng")
sau đó chuyển sang tab "HSL / Màu xám". Chọn "Convert to Grayscale", và đặt Blues xuống khoảng -70. Đặt Greens thành +80 và Yellows to +30.
Cây cối và bụi rậm nên tỏa sáng trong màu trắng điển hình, và bầu trời sẽ xuất hiện gần như màu đen. Nếu bạn muốn tiếp tục và mô phỏng một số hạt noise, hãy chuyển sang tab "Effects", và nhập 15 vào amount , 20 cho kích thước size và 80 cho độ nhám Roughness Bạn cũng có thể áp dụng một "Vignette". Ở đây tôi sử dụng -30 cho amount, 40 cho Midpoint  và -35 cho Roundchess

No comments