Hướng dẫn làm hiệu ứng hoàng hôn bằng Gradient Map photoshop

PeeKay Pham : Luôn chia sẻ kiến thức bổ ích và thú vị
Nhớ Like Và Share vì kiến thức cần được chia sẻ

Để làm Một hoàng hôn, đặc biệt là trên biển , có thể là một cảnh tượng màu sắc tuyệt vời. Màu sắc sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, mặc dù - nhưng bạn có thể đẩy chúng một chút với một bản đồ gradient. Nhấp vào nút "New Fill / Adjustment Layer" trong Layer Palette và chọn "Gradient Map" từ danh sách. Nhấp vào gradient để mở "Gradient Editor."
Hoàng hôn
Gradient Map
Nhấp vào bản  màu đầu tiên bên dưới gradient, và thay đổi màu sang màu đỏ. Đặt miếng vá màu ở phía đối diện sang màu vàng đó là vùng hightlight và nhấp vào "OK". Đặt chế độ hòa trộn thành "Soft Light" và giảm độ mờ xuống khoảng 50%. Điều này sẽ tạo ra một hoàng hôn ấm áp, gần như vàng. quá đơn giản phãi không nào hjhj :)

Từ màu vàng đến hoàng hôn vàng.
Quan sát chuyển động từ hoàng hôn có 2 loại màu xanh đến vàng.

No comments