Hướng Dẫn Điều Chĩnh Level PTS

PeeKay Pham : Luôn chia sẻ kiến thức bổ ích và thú vị
Nhớ Like Và Share vì kiến thức cần được chia sẻ
Khi Các Bạn áp dụng "Điều chỉnh Level", bạn có thể đặt điểm đen và trắng để giảm các tông màu, nhưng điểm tối nhất và sáng nhất trong ảnh? Chuyển đến New Adjustment Layer → Ngưỡng để tìm các khu vực đó. Chức năng này có sẵn trong trình đơn "Lớp".
Di chuyển thanh trượt sang bên phải mà chỉ còn lại một vài điểm trắng trong tài liệu. Sử dụng công cụ "Color Sampler" và đặt một điểm ở đó. Di chuyển thanh trượt sang trái cho đến khi chỉ còn lại vài điểm đen và đặt điểm thứ hai xuống đó.
Người ta cũng có thể tìm thấy một màu xám trung lập trong hình ảnh bằng cách sử dụng một "Threshold adjustment layer". Thêm một layer trống mới giữa hình ảnh gốc và lớp điều chỉnh ngưỡng, và điền vào lớp này với màu xám 50%. Đi tới Chỉnh sửa → Điền hoặc nhấn Shift + F5, sau đó chọn "50% Xám" trong "Nội dung" và nhấp vào "OK".
Mức điều chỉnh ngưỡng tại nơi làm việc
Đây là lớp điều chỉnh ngưỡng .
Thay đổi chế độ hoà trộn của layer này thành "Difference". Chọn "Threshold adjustment layer" một lần nữa và di chuyển thanh trượt sang bên trái. Từ từ di chuyển thanh trượt về phía bên phải cho đến khi các chấm màu đen bắt đầu xuất hiện. Đây là những vùng màu xám trung lập trong hình ảnh (nếu có màu xám trung tính). Thêm "Điểm lấy mẫu màu".
Bây giờ xóa cả hai lớp điều chỉnh ngưỡng và lớp màu xám 50%. Tạo một lớp điều chỉnh mới, "Levels". Sử dụng công cụ Eyedropper đầu tiên để kích vào vùng tối nhất, sau đó sử dụng Eyedropper thứ ba trên vùng sáng nhất.
Trước và sau khi so sánh
Đây là so sánh trước và sau.

Bây giờ bạn có thể sử dụng công cụ Eyedropper màu xám trên điểm Sampler Màu thứ ba.Màu sắc sẽ giảm. Các điểm lấy mẫu màu có thể bị xóa bằng cách kéo chúng ra khỏi khung bằng công cụ Color Sampler.
 Nếu thích bài viết trên hãy like và share cho mọi người cùng xem! 

No comments