Hướng Dẫn Color Look With điều chĩnh Adjustment Layer

PeeKay Pham : Luôn chia sẻ kiến thức bổ ích và thú vị
Nhớ Like Và Share vì kiến thức cần được chia sẻ

Đầu Tiên Bạn Vào menu Layer, sau đó New Adjustment Layer → Hue / Saturation, và thiết lập Blend Mode là "Soft Light" và chọn "Colorize". Sử dụng các thanh trượt Hue, Saturation và Lightness để điều khiển màu sắc: ví dụ, thiết lập màu sắc HUE ở 210, độ bão hòa saturation ở 50 và độ nhẹ lightness ở mức 10; cho một cái nhìn ấm áp, thiết lập màu sắc hue ở 30, độ bão hòa saturation ở 30 và độ nhẹ lightness 5.
Huế / Độ bão hòa và Điền màu
Đây là Hue / Saturation và Color Fill.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một vài lớp màu. Tạo chúng từ bảng layer với nút "New Fill / Adjustment Layer". Chọn một màu, sau đó đặt chế độ hoà trộn thành "Vivid Light". Giảm độ mờ Opacity xuống khoảng 25% và đảo mặt nạ lớp Control/Command + ISơn trong ánh sáng màu với một bàn chải lớn và màu trắng. Điều này làm việc tốt cho ánh sáng trong chân dung có nền văn bản.
Color Look với một Adjustment Layer

Vậy Là xong đây là Color Look với một Adjustment Layer

No comments